Liên hệ

GỬI THÔNG ĐIỆP ĐẾN CHÚNG TÔI

Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất

Nhân viên phụ trách vùng

Vũ Anh Hòa (Mr)

Sales Manager

(+84) 911880919

hoa.anhvu@europlastwood.com.vn

Vũ Thị Nga (Mrs)

Sale Quốc tế & Nội Địa

(+84) 915726116

ngavt@europlastwood.com.vn

Phạm Văn Bốn (Mr)

Kinh doanh miền bắc

(+84) 919510809

bonpham@europlastwood.com.vn

Nguyễn Ngọc Quý (Mr)

Kinh doanh miền bắc

(+84) 911880929

quynguyen@europlastwood.com.vn

Vũ Anh Tùng (Mr)

Kinh doanh miền bắc

(+84) 919 84 57

anhtungvu@europlastwood.com.vn

Lương Thị Thu Hiền (Ms)

Sale Oversea

(+84) 911033773

hienltt@europlastwood.com.vn

Đỗ Quốc Đệ (Mr)

Kinh doanh miền nam

(+84)915901881

dedq@europlastwood.com.vn

Huỳnh Hữu Đắc (Mr)

Kinh doanh miền nam

(+84) 911880932

dachh@europlastwood.com.vn

Trần Ngọc Lợi (Mr)

Kinh doanh miền nam

(+84)917303223

ngocloi@europlastwood.com.vn

Thông tin công ty

Hotline: (+84)911.88.0919
Mail : sales@europlastwood.com.vn